Her får du mer informasjon om møtet i Fellesnemnd nye Tønsberg kommune den 18.04.2018, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.

Møte i Fellesnemnd nye Tønsberg kommune den 18.04.2018

Fellesnemnd nye Tønsberg kommune
18.04.2018   18:00 - 20:00
Utvalg:Fellesnemnd nye Tønsberg kommune
Dato:18.04.2018   18:00 - 20:00
Møtested:Re kommunestyresal, Revetal
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Fellesnemnd nye Tønsberg kommune - 18.04.2018 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 226KB

  011/18 - 18/24619 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 05.04.2018 
  1 dokument
  Arkivsak18/4432 - Fellesnemnd nye Tønsberg kommune - 18.04.2018Brevdato: 05.04.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 05.04.2018Ansvarlig enhet: Kommunesammenslåing

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.  Behandling

  Prosjektleder/rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Endring av veinavn og gårdsnummer i ny kommune. Hoveddokument 447KB
  Arkivsak18/4193 - Matrikkel og gatenavn i ny kommune.Brevdato: 28.03.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 26.03.2018Ansvarlig enhet: Kommuneutvikling

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. I tråd med Kartverkets anbefaling legges følgende faktorer til grunn for endring av veinavn i Re og Tønsberg :

   • Antall bo- og industri/næringsenheter tilknyttet veien

   • Har veinavnet stedsnavntilknytning

   • Er veinavnet i et område med flere av samme type

   • Kan veinavnet enkelt erstattes ved forlengelse av tilstøtende veinavn

   • Veinavn som flere enn oppsitterne har sterk tilknytning til

   • Veinavnets alder og tilhørighet i området

  2. Det bør være et balansert forhold mellom antall endringer av veinavn i kommunene.

  3. Endring av veinavn i Re og Tønsberg :

   Tabellen viser de 15 like og 4 nesten like veinavnene og hvilke som foreslås endret.  Behandling

  Thorvald Hilllestad, Sp, fremmet følgende forslag:
  Burmaveien gis nytt navn i Tønsberg,og beholdes i Re.

  Petter Berg, H, fremmet følgende forslag:
  Reineveien beholdes i Re, mens Reinveien gis nytt navn i Tønsberg.

  Hillestads forslag ble enstemmig vedtatt.
  Bergs forslag ble enstemmig vedtatt.
  Forøvrig ble prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Prosjektleder/rådmann informerer Hoveddokument 272KB
  Arkivsak18/4432 - Fellesnemnd nye Tønsberg kommune - 18.04.2018Brevdato: 05.04.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 05.04.2018Ansvarlig enhet: Kommunesammenslåing

  Dokumenter

   

  Behandling

  Prosjektkoordinator Martine Gran presenterte foreløpig status på risiko- og sårbarhetsanalysen som er gjennomført for sammenslåingsprosjektet.

  Prosjektleder/rådmann orientert om status i prosjektet:

  • Arbeidet med administrativ hovedorganisering

  • 9 kartleggingsgrupper som ser på likheter og ulikheter mellom kommunene skal være ferdig 20 juni, og kommer som orienteringssak til Fellesnemnda etter sommeren.

  • Felles virksomhetsledersamlingsamling 3-4 mai

  • Sak vedrørende omstillingsavtale, personalpolitiske spilleregler for sammenslåingsprosessen. Blir lagt frem til neste møte i Fellesnemnda.

  • Øvrige aktiviteter det jobbes med: Sosiale tiltak og kulturbygging, arbeid med visjon, innbyggermagasin, ny nettside for sammenslåingen, allmøter for ansatte.

  Anette Viken, Sv, etterspurte endringer av forsidebildet på hjemmesiden.

  Prosjektleder/rådmann opplyste at saken er under arbeid i administrasjonen, i samarbeid med en ekstern designer.

 • Forespørsler Hoveddokument 226KB

  013/18 - 18/24633 - Forespørsler

  Journaldato: 05.04.2018 
  1 dokument
  Arkivsak18/4432 - Fellesnemnd nye Tønsberg kommune - 18.04.2018Brevdato: 05.04.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 05.04.2018Ansvarlig enhet: Kommunesammenslåing

  Dokumenter

   

  Behandling

  Heming Olaussen, Sv, stilte følgende spørsmål:
  Vi ønsker som kjent et fortsatt NAV-tilbud i Re kommune. Jeg sitter i styret for et borettslag i kommunen med OBOS som sekretariat. OBOS opplever at det nå har blitt vanskeligere å nå frem til og få ta i rett person, da NAV har omrokkert sitt personale og omorganisert.

  Rådmennene i Re og Tønsberg sitter i styringsgruppa for sammenslåingsprosessen for NAV, og skal følge opp dette arbeidet. Saken tas med til første møte i styringsgruppa.

  Eventuelt:
  Fellesnemndas møte 6. desember flyttes til 4. desember.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Petter BergHøyreUtvalglederpetter.berg@tonsberg.kommune.no
Thorvald HillestadSenterpartietNestleder
Per Martin AamodtArbeiderpartietMedlempaam@tonsberg.kommune.no
Trude Viola AntonsenArbeiderpartietMedlem
Frode HestnesFremskrittspartietMedlem
Tove ØygardenHøyreMedlem
Benedicthe LyngåsKristelig FolkepartiMedlem
Kari ProosMiljøpartiet De GrønneMedlem
Steinar SolumSenterpartietMedlemsteinarsolum@gmail.com
Anette VikenSosialistisk VenstrepartiMedlemanette.viken@gmail.com
Heming OlaussenSosialistisk VenstrepartiMedlem
Bent SørsdalVenstreMedlem
Suzy Christina S. HauganVenstreMedlemsuzychristina@hotmail.com
Reidar SmidsrødKristelig FolkepartiVararepr.reidar@smidsrod.no
Kjell Anders LierMiljøpartiet De GrønneVararepr.kjellalier@gmail.com
Bent Moldvær (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlembent.moldvar@tonsberg.kommune.no
Torhild Dehnæs (Ikke møtt) Kristelig FolkepartiMedlemtorhild.dehnes@gmail.com
Terje Olsen (Ikke møtt) Miljøpartiet De GrønneMedlemterjetexas@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS