Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019089097
DokumentID: 19/89097 - Ny lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark
ArkivsakID: 19/7496 - Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket, Tønsberg kommune
Journaldato: 11.11.2019
Brevdato: 11.11.2019
Dokumentansvarlig: Bente Larsen
Journalpostkategori: Saksfremlegg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS