Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019088977
DokumentID: 19/88977 - Veileder for bruksendring av driftsbygninger, gartnerier etc. i LNF området i kommuneplanens arealdel
ArkivsakID: 19/8153 - Veileder for bruksendring av driftsbygninger, gartnerier etc. tilknyttet landbruks-eiendommer.
Journaldato: 10.11.2019
Brevdato: 10.11.2019
Dokumentansvarlig: Anne Beate Hekland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS