Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019087802
DokumentID: 19/87802 - Vedtak av lokal forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv
ArkivsakID: 16/12021 - Lokal forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg m.v, og bestemmelser om betaling av gebyr
Journaldato: 05.11.2019
Brevdato: 07.11.2019
Dokumentansvarlig: Roger Herstad
ACOS Innsyn levert av ACOS AS