Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019086329
DokumentID: 19/86329 - Detaljregulering av Bispeveien 1526/Svinevoll nord. PlanID 071620170040 - 2. gangsbehandling
ArkivsakID: 18/13465 - RE - Detaljregulering av Bispeveien 1526/Svinevoll nord. PlanID 0716 20170040
Journaldato: 30.10.2019
Brevdato: 04.11.2019
Dokumentansvarlig: Maren Vermelid
ACOS Innsyn levert av ACOS AS