Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019054964
DokumentID: 19/54964 - NVEs svar på konkret forspørsel - detaljregulering for Bispeveien 1526 Svinevoll nord - PlanID 0716 20170040 - Re kommune
ArkivsakID: 18/13465 - RE - Detaljregulering av Bispeveien 1526/Svinevoll nord. PlanID 0716 20170040
Journaldato: 20.08.2019
Brevdato: 20.08.2019
Dokumentansvarlig: Edle Liebe

Avsender(e)

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS