Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019054159
DokumentID: 19/54159 - Fylkesmannen i Vestfold og Telemarks uttalelse til reguleringsforslag - Re - 108/51 m.fl - Bispeveien 1526 - Svinevoll nord - reguleringsplan - planid 2017 0040
ArkivsakID: 18/13465 - RE - Detaljregulering av Bispeveien 1526/Svinevoll nord. PlanID 0716 20170040
Journaldato: 15.08.2019
Brevdato: 09.08.2019
Dokumentansvarlig: Edle Liebe

Avsender(e)

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Postboks 2076
3103 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS