Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019039005
DokumentID: 19/39005 - Nye Tønsberg - forslag til lokal forskrift etter helse- og omsorgstjenesteloven
ArkivsakID: 19/5974 - Nye Tønsberg - lokal forskrift etter helse- og omsorgstjenesteloven
Journaldato: 04.06.2019
Brevdato: 04.06.2019
Dokumentansvarlig: Astrid Holwech
ACOS Innsyn levert av ACOS AS