Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018012585
DokumentID: 18/12585 - Wirgenes vei 6 - 0051/0451 - tilbygg/fasadeendring - søknad om rammetillatelse
ArkivsakID: 17/12807 - Wirgenes vei 6 - 0051/0451 - tilbygg/fasadeendring
Journaldato: 19.02.2018
Brevdato: 15.02.2018
Dokumentansvarlig: Åge Hammervik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS