Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018009695
DokumentID: 18/9695 - Undrumveien 70 og 72 - 0003/0001, 0002 - avslag på søknad om fradeling - klage
ArkivsakID: 17/7292 - Undrumveien 70 og 72 - 0003/0001, 0002 - oppretting av ny grunneiendom
Journaldato: 19.02.2018
Brevdato: 05.02.2018
Dokumentansvarlig: Hans Ivar Nesse
ACOS Innsyn levert av ACOS AS