Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2015021589
DokumentID: 15/21589 - Kommuneplanens arealdel 2014-2026 - PlanID 0704 99007 - 2. gangsbehandling
ArkivsakID: 13/2527 - Kommuneplanens arealdel 2014-2026 - PlanID 0704 99007
Journaldato: 12.05.2015
Brevdato: 11.05.2015
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS