Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2015016002
DokumentID: 15/16002 - Kommuneplanens arealdel 2014-2026 - PlanID 0704 99007. Ny behandling og nytt offentlig ettersyn på deler av kommuneplanens arealdel 2014 - 2026.
ArkivsakID: 13/2527 - Kommuneplanens arealdel 2014-2026 - PlanID 0704 99007
Journaldato: 23.06.2015
Brevdato: 07.05.2015
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS