Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019011047
ArkivsakID: 19/11047
Dato: 12.11.2019
Tittel: Kommunestyret - 12.12.2019
Saksbehandler: Lise Brit Haugen
Status: Saken er under behandling

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS