Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019008416
ArkivsakID: 19/8416
Dato: 26.08.2019
Tittel: Ny Graveforskrift i Nye Tønsberg kommune
Saksbehandler: Knut Bartho Hansen
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Vei
ACOS Innsyn levert av ACOS AS