Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019008153
ArkivsakID: 19/8153
Dato: 19.08.2019
Tittel: Veileder for bruksendring av driftsbygninger, gartnerier etc. tilknyttet landbruks-eiendommer.
Saksbehandler: Anne Beate Hekland
Status: Saken er reservert
Sakstype: Generell sak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS