Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019008040
ArkivsakID: 19/8040
Dato: 14.08.2019
Tittel: Høringsnotat for endret lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende
Saksbehandler: Marte Bruu Tanum
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS