Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019007326
ArkivsakID: 19/7326
Dato: 11.07.2019
Tittel: Valg av eldreråd, råd for for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd for perioden 2019-2023
Saksbehandler: Lise Brit Haugen
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS