Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2018013465
ArkivsakID: 18/13465
Dato: 05.12.2018
Tittel: RE - Detaljregulering av Bispeveien 1526/Svinevoll nord. PlanID 0716 20170040
Saksbehandler: Maren Vermelid
Status: Saken er reservert
Sakstype: Plansaker

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS