Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2017012807
ArkivsakID: 17/12807
Dato: 12.10.2017
Tittel: Wirgenes vei 6 - 0051/0451 - tilbygg/fasadeendring
Saksbehandler: Åge Hammervik
Status: Saken er reservert
Sakstype: Byggesak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS