Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2013001933
ArkivsakID: 13/1933
Dato: 05.02.2013
Tittel: Detaljregulering for Semsbyveien 112 - PlanID 0704 20130087
Saksbehandler: Edle Liebe
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Plansaker

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS