Her får du mer informasjon om møtet i Ungdomsrådet den 24.02.2020, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Ungdomsrådet den 24.02.2020

Ungdomsrådet
24.02.2020   17:00 - 20:00
Utvalg:Ungdomsrådet
Dato:24.02.2020   17:00 - 20:00
Møtested:Tønsberg rådhus, Lodgen
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Ungdomsrådet - 24.02.2020 (Hoveddokument) ()
Møteprotokoll:Protokoll - Ungdomsrådet - 24.02.2020 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 373KB

  006/20 - 20/20480 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 14.02.2020  2 dokumenter
  Brevdato: 14.02.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Dokumentsenter og politisk sekretariat
  Saksbehandler: Lise Brit Haugen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger.


  Behandling

  Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Innspill fra Elevene på konferansen Hoveddokument 763KB
  Brevdato: 05.02.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Oppvekst kompetansesenter
  Saksbehandler: Birgitte Søderstrøm

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saken om innspill fra elevrådskonferansen 2019 tas til orientering  Behandling

  Innspill fra Elevene påelevrådskonferansen

  Ungdomsrådet fikk en kort orientering av saken fra møteleder. I tillegg var saksbehandler tilstede, og tok noen avklaringer og gav nødvendig informasjon i saken

  Ungdomsrådet tar saken til orientering.

  Ungdomsrådet støtter rådmannens konklusjon om at det måre mer undervisning i nett og nettbruk for de unge.

  Medlemmenerst fokus i grunnskolen, ca fra 3. /4. klasse da det er mange serier (eks Jenter) som barn i denne aldersgruppen ser på. Og det finnes mange ulike kanaler som fanges opp av barn hvor man blir eksponert for mye.

  Ungdomsrådet foreslo at det var de unge kunne lære de små, eksemplifisert med at 10 trinn lærer femte trinn. Dersom dette blir et fag, så må det ikke være et fag som er kjedelig, men at det er nyttig, forebyggende og engasjerende i forhold til det å være kritisk til hva man tar med seg av informasjon fra nett.

  Det var også viktig at dette ikke gjorde at man fikk lenger skoledager, men inngår som en vanlig del av opplæringen. Ungdomsrådet mente ungdom kanskje ville ha stor nytte av det å betale regninger, ha oversikt over pengebruk osv.

  Birgitte informerer også kort om Ung data undersøkelsen, at denne er bakgrunn for det som blir tatt opp som tema i Elevrådskonferansen.

  Ung data starter sine undersøkelser i uke 10, i de kommunale skolene.

  Hun ønsker også å bli invitert når resultatene for ung data er klare slik at ungdomsrådet også kan få resultatene fra den. Hun oppfordrer også ungdommene til å svare ærlig på spørsmålene og at ungdomsrådet sier noe om dette til alle elever i skolene når denne gjøres. Resultatene er noe vår politikere tar på alvor.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerMedlemstypeE-Post
Pernille Aglen Seebergpernilleseeberg@gmail.com
Fredrik Bonde Marthinsens04frmar@v-man365.no
Vilde Bugge Larsenvilde@buggelarsen.no
Emilie Kittilsenemiliekittilsen@gmail.com
Islam Ibrahim Qraiqeisl0602@vtfk.skole.no
Alexander Brudvikalexander.brudvik@gmail.com
Ella Ingebrethsen Malmemalmeella@gmail.com
Samuel Christoffer Lidsheim Murphysamuel.ungdom@gmail.com
Ada Louise Aune Lee03adalee@gmail.com
Frederikke Frette Demerfrederikkefrettedemer@outlook.com
Tim Sverre Mofossbakketsmofossbakke@gmail.com
Asta Margrete Aune Leelillilo33@yahoo.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS