Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2019007320
  DokumentID: 19/7320 - Teie sentrum - sluttbehandling av forslag til gatebruksplan.
  ArkivsakID: 18/569 - Gatebruksplan Teie sentrum
  Journaldato: 15.02.2019
  Brevdato: 15.02.2019
  Dokumentansvarlig: Anne Delbeck

  Kontaktinformasjon om tjenesten

  Færder kommune,
  Postboks 250 Borgheim
  3163 Nøtterøy

  Telefon: 33 39 00 00
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS