Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2018040202
DokumentID: 18/40202 - Gbnr 250/13 - Ødekjærveien 11 - Godkjent sanitærsøknad
ArkivsakID: 18/11238 - Gbnr 250/13 - Ødekjærveien 11 - vann og avløp
Journaldato: 15.11.2018
Brevdato: 12.11.2018
Dokumentansvarleg: Torild Berg

Sendt til

Egil Carlsen As
Postboks 91 Haug
3165 TJØME

Kontaktinformasjon om tenesta

Færder kommune,
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Telefon: 33 39 00 00
ACOS Innsyn levert av ACOS AS