Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2018011566
ArkivsakID: 18/11566
Dato: 09.11.2018
Tittel: Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022, økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019
Sakshandsamar: Kristian Lægreid
Status: Saka er reservert
Sakstype: Generel sak

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Færder kommune,
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Telefon: 33 39 00 00
ACOS Innsyn levert av ACOS AS